An Thành An Phú

 AN THÀNH AN PHÚ

Địa chỉ : 63/1  Đường 22 Tháng 12, Khu Phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0274. 3777 968   – Fax : 0274. 3777 969

( Ngay vòng xoay An Phú )